Výpis ze seznamu znalců.

Metodika daňových odpočtů na VaV pro poplatníky

Dekret - člen sektorové rady pro elektrotechniku VZ 2 - NSK2