Jsem fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku s předmětem činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti řízení podniků a byl jsem jmenován (soudním) znalcem ve smyslu Zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Provádím:

⇒Ekonomické a organizační poradenství
Zpracuji či zajistím studie o elektrotechnickém průmyslu, o výrobních inovacích a o struktuře výrobní základny zpracovatelského průmyslu včetně ecodesignu (koncepční řešení výrob a životního cyklu výrobků), ocenění hmotného a nehmotného majetku, a v problematice teorie řízení a plánování.

⇒Znalecké posudky
Jsem (soudním) znalcem ve smyslu Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v oborech, odvětví a specializaci
EKONOMIKA
Ceny a odhady
MOV elektroniky, výpočetní techniky
Ceny a odhady
MOV strojů a výrobních zařízení
ELEKTRONIKA
Elektronika
ELEKTROTECHNIKA
Elektrotechnika
TECHNICKÉ OBORY
Technické obory (různé)
Posouzení a vymezení činností výzkumu a vývoje pro účely uplatnění podpor podnikání

Jsem členem poradního orgánu předsedy Krajského soudu Praha.

⇒Oponentní posudky a VaVal
Jsem oponentem v seznamu oponentů MPO ČR a TA ČR ke zpracování oponentských posudků úkolů průmyslového výzkumu a vývoje v elektrotechnických oborech.
V oblasti VaVal navazuji na zkušenosti z Rady resortního programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TIP“ realizovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu a Rady programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, realizovaného Technologickou agenturou České republiky a vedle oponování dle povahy programu působím jako hodnotitel, arbitr či kontrolor výzkumných projektů jak resortních, tak i ze strukturálních fondů.

⇒Další odborné a správní aktivity
v současné době jsem
-viceprezidentem Českomoravské elektrotechnické asociace, www.electroindustry.cz
-členem Smírčího výboru Svazu průmyslu a dopravy ČR, www.spcr.cz
-členem správní rady Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., www.cia.cz
-rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR rozhodce Rozhodčího soudu
-osvědčení Základy datové architektury Základy datové architektury

⇒Pronájem skladů
Pronajímám skladové prostory v objektu Kostelec u Křížků č. 156