… a stále stoupám k výšinám!

Datum od–do

Společnost

Pozice

1971-1984

České plynárenské podniky

programátor

1974-1980

FMVS

VOR (systémový inženýr)

1979-1989

FMEP

hlavní projektant ASŘ (systémový inženýr)

1990 – 2013

2013 – dosud

 

2021 – dosud

ElA – Elektrotechnická asociace ČR

ředitel asociace

 

senior manager a viceprezident

 

 jednatel ElA servis s.r.o.

2000 – 2005

VZP ČR

člen a předseda komise IT SR ÚP VZP

2004 – 2020

EZÚ Praha

člen, předseda a později místopředseda dozorčí rady s.p. EZÚ Praha

1993 – dosud

 

ELA

OS KOVO

člen vyjednávací skupiny pro kolektivní smlouvu vyššího stupně

2006-2008

ElA

B-support s.r.o.

spoluřešitel projektu ESF „školící středisko ekodesign“, řešitel B-support s.r.o

1997-2009

 

2009- dosud

 

2020 –dosud

ČIA

člen Rady pro akreditaci

člen správní rady ČIA,

předseda správní rady

2007 – 2018

         

ESF, NSP, Trexima

 

člen sektorové rady pro elektrotechniku

 

2009-  dosud

MPO (forma DPP i DPČ), TAČR

člen Rad programů, později hodnotitel projektů, oponent a kontrolor projektů

2015 -dosud

SP ČR

člen odborné skupiny pro VaVaI Svazu průmyslu a dopravy

2015 – dosud

SP ČR

člen a předseda Smírčího výboru Svazu průmyslu a dopravy

2 – 9/2016

SPCSS s.p.

člen a předseda dozorčí rady Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p

2017 – 2020

MPO

Rada kvality ČR, člen předsednictva

2019 – dosud

 

Rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK