Skladový areál v Kostelci u Křížků

Skladový areál v kostelci u Křížků je v mém osobním vlastnictví a nabízí k využití prostor sloužící podnikání dle §2302 občanského zákoníku. Má dvě skladové haly

Sklad „A“ – nebytový prostor o velikosti 360m². Sklad navazuje na rampu a velký manipulační prostor (vizte mapa)

Sklad „B“ – nebytový prostor o velikosti 180m². Sklad je přístupný ze dvorany ve střední části skladového objektu

⇒ Sdílené skladové zázemí s dvoranou, denní místností s kuchyní, WC a sprchou, a kanceláří 19m²

Skladové prostory jsou nezámrzné, lze je temperovat. Objekt je vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem a kamerovým systéme. Okna jsou zamřížovaná, vrata plechová.

⇒ K pronájmu lze poskytnout i další plochu na ohrazeném volném prostranství

sklad

Sklad je na adrese Kostelec u Křížků č. 156

Informaci o obsazenosti skladů poskytnu telefonicky nebo mailem.